Lidová slovesnost

Lidová slovesnost

"Jako anděl strážný doprovázejí pohádky člověka, když vyjde z domova do života. Podporují čisté myšlenky dětské duše, jsou bezprostředně výživné jako mléko, jsou jemné a milé, sladké a sytící jako med a nepodléhají světské tíži."

Bratři Grimmové

 

Pohádky

Dávno před tím, než bylo lidstvo schopno zaznamenávat své myšlenky písmem, existovalo vyjadřování v obrazech a to nejen kreslených. Tak jako předchůdcem současných abstraktních písmen bylo písmo obrázkové, předchůdce dnešních intelektuálních pojmů bylo obrazné vyjádření. To se tradovalo po dlouhé věky různými způsoby, ale přinášelo vždy důležité sdělení, které stejně jako dnes duše dítěte potřebovalo lidstvo ke svému dalšímu vývoji, k odhalování smyslu svého bytí.

Mnozí z pozdějších sběratelů si kladli otázku, jak je možné, že tak složité látkové osnovy a podobnosti v pohádkách, našli na různých místech světa. Svědčí to o původu pohádek, pocházejících z prastarých civilizací. Skrze pohádky dospěla poselství, ukrytá v jejich obrazech, až k nám.

Pohádka, zejména ta klasická, nemodernizovaná, je něco víc než zábava pro děti.

Když si dnes znovu pozorně přečteme pohádku důvěrně známou z dětství a zamýšlíme se nad jejím obsahem, jazykem, stavbou, nad výstižností jejích obratů, začneme tušit její pozadí. Nastoupíme spolu s dětmi zasvěcovací cestu, jestliže se do obrazů pohádky naučíme skutečně vžívat. Dokážeme-li opravdu naslouchat pohádkám, uslyšíme v nich nejen starost o osud dítěte, o zachování zlatého světa snů, ale i pomoc pro jeho duši, ve které se probouzí síla pro pozemský život.

Ani to nejkvalitnější zpracování pohádky, je-li zprostředkované pouhou technikou (rozhlas, magnetofon, gramofon, televize, videokazeta), nemůže dítěti vyvážit vyprávění blízké osoby. Výběr a způsob zpracování většiny pohádek v médiích je spíše škodlivé - jako kameny místo chleba (říká pohádkář Jakob Streit). Dětem tak nabízíme přes technickou a profesionální dokonalost něco mrtvého, nepružného, neschopného citlivě reagovat na jejich živé potřeby. Podáváme jim náhražku, faleš, které v jejich duších zanechávají pocit, že svět je tvrdý a necitelný a tak je třeba se k němu chovat.

Volba pohádek pro malé děti

Aby dítě bylo schopno vyslechnout celou pohádku a porozumět jejímu obsahu, musí být už dostatečně rozumově vyspělé. To bývá až v době, kdy už umí chodit a mluvit. Pro menší děti jsou vhodné kratší pohádky, ve kterých se vše třikrát opakuje. Dobře na ně působí libozvučnost rýmů. Podporou jejich pozornosti mohou být vhodné ilustrace. Dítě vždy upoutáme vlastním zpěvem, nebo jednoduchou hrou na hudební nástroj. To může být signál k začátku pohádky, který se vždy stejně opakuje.

Pro malé posluchače je také důležité, aby se stejná pohádka mnohokrát opakovala. Potřebují se vracet k něčemu známému, co v nich vzbuzuje jistotu a klid. Je to také přirozené procvičování paměťových schopností, rozšiřování slovní zásoby, citu pro jazyk a porozumění významu slov.

Mezi nejznámější malé pohádky patří:

O kohoutkovi a slepičce, O Budulínkovi, O Smolíčkovi...

Říkanky a písničky pro malé děti

Jestliže jsme řekli, že na poslech pohádky potřebuje být dítě zralé, neplatí to o říkánkách a písničkách. Ty má dítě vnímat doslova od narození. Nejenže ho uklidňuje samotný maminčin hlas, ale vázaná forma a melodie formují také vývoj sluchových a řečových orgánů dítěte.

Známe tradici ukolébavek a rýmovaných říkanek pro nejmenší, které se dosud tradují a nepotřebují žádné inovace. Na druhé straně je tu otevřená možnost vlastní rodičovské tvorby. Nezáleží na intelektuálním obsahu, ale spíš na formě a upřímné vroucnosti, kterou tu mohou rodiče uplatnit.

Tyto aktivity jsou spojeny s příjemnou atmosférou, s láskyplnou pozorností a s tělesnými dotyky, které ti nejmenší tolik potřebují.

Připomínám názvy některých známých říkanek pro nejmenší:

Běžela myška okolo bříška, Vařila myšička kašičku, Kovej, kovej kováříčku, Takhle jedou páni...

Prstové hry

Pro děti, které už ovládají své ruce a tělo, jsou vhodné prstové hry.

Více o tom najdete zde.

Písničky

Mimo uklidňujících ukolébavek patří k dětskému věku také písničky spojené s kruhovými hrami. Pro malé děti je charakteristické, že své prožívání vyjadřují pohybem. Proto nejlépe přijímají ty písničky, které jsou s ním spojeny.

Například: Běží liška k Táboru - Kolo mlýnské - Zajíček v své jamce - Chodí Pešek okolo - Houpi hou - Utíkej Káčo utíkej - Skákal pes...

Radostné bublání - návod k využití v praxe

Cornelis Boogerd ukazuje jak tvořit obři bublinky. Vhodne pro děti od 3 do 90 let. Návod naleznete zde.