Aktuality

 

Otvírání studánek s muzikou  - pro celou rodinu

Slet milovníků zpěvu, instrumentální hry a tance u příležitosti jarního obřadu Otvírání studánek.

27. dubna - 1. května 2018

 Panenská Rozsíčka

Pro další setkání s muzikou jsme vybrali líbezné místo s přiléhavým názvem Panenská Rozsíčka. Nedaleko odtud totiž pramení Moravská Dyje a to je výborná záminka pro uskutečnění jarní slavnosti Otvírání studánek. Proto jsme se rozhodli přizvat k společnému muzicírování také děti a ev. další členy rodin, kteří by rádi byli při tom.

Využili jsme rozšířeného víkendu, který umožňuje vzdálit se smysluplně trochu více městům a současně dává dostatečný časový prostor na secvičení celé slavnosti.

Program je uspořádán tak, aby dospělí našli alespoň chvíli pro samostatné bezdětné prožívání hudby, na druhou stranu také umožní podíl dětí na hudebním a tanečním programu (přijedou slečny krotitelky uzpůsobené hlídání dítek).

Předpokládaný program:

 Pátek 27. dubna 2018

 • od 17 hodin příjezd, ubytování

Sobota 28. dubna 2018

 • 9 - 10,30 hodin příjezd, ubytování, svačinování etc.
 • 11 hodin společné přivítání, seznámení, krátké zpívání, předání dětí do péče slečen krotitelek
 • 11,30 koordinační porada dospělých k doladění programu, rozezpívání, seznámení s hudebním materiálem
 • 12,30 oběd
 • 13,30 individuální program rodin
 • 17 hodin společná hudební a choreografická zkouška na slavnost se staršími dětmi (?8+)
 • 18 hodin večeře, idividuální program rodin
 • 21 hodin společné večerní hraní a zpívání pro ty, co ještě budou míst sílu

Neděle, pondělí 29. a 30. dubna 2018

 • 7,30 - 8,30 společná snídaně
 • 9,00 předání dětí do péče slečen krotitelek, hudební zkouška za účasti starších muzicírujících dětí
 • 10,30 samostatná hudební zkouška dospělých
 • 12,30 společný oběd, individuální program rodin
 • 17 hodin společná choreografická a hudební zkouška
 • 18 hodin večeře, idividuální program rodin
 • 21 hodin společné večerní hraní a zpívání pro ty, co ještě budou míst sílu, ev. eurytmie

Úterý 1. května 2018

 • 7,30 - 8,30 společná snídaně
 • 9,00 odchod výletem ke studánce
 • 10,30 slavnost Otvírání studánek, návrat do Rozsíčky
 • 12,30 společný oběd, balení, úklid, rozjezd do domovských destinací

Změny programu a časového rozvržení jsou možné po společné dohodě na místě.

Úterní slavnost Otvírání studánek je veřejná a tedy otevřena všem příznivcům pramenů a čisté vody a ev. společného zpěvu bez vazby na předchozí pobyt.

Ubytování: Penzion Dyje Panenská Rozšíčka

Stravování: Snídaně a večeře plně v režii rodin. Pro obědové vaření stále pátráme po ochotném kuchaři - kuchařce, tak abychom mohli jist společně

Další informace viž :

http://collegium.cz/?menu=archiv/akce/akce2018&page=studanky%2004-18

 

 

Celodenní seminář pro vychovatele malých dětí

Datum: - Sobota 10.3.2018 od 9.30

Misto: - WMŠ Dusíkova Praha 6

Tema: - Význam tepla pro malé dítě

Přednáší:  - Cornelis Boogerd

Práce s vlnou:  - Denisa Skalická

Cena: -  270.- + materiál

Přihlašování na: - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Prosíme, přihlaste se co nejdříve. Přijďte dříve, abychom vás zaregistrovali. Kurzovné vybíráme při registraci.

Během semináře vás pozveme na polední polévku, která je v ceně semináře. Malé občerstvení ke kávě můžete přinést a nabídnout ostatním. Je vhodné vzít sebou vlastní přezůvky.

Program není vhodný pro děti, budeme samozřejmě tolerovat kojence, kteří se bez maminky neobejdou.

Práce s vlnou má souvislost s teplem a bude pro všechny účastníky. Denisa sama vyrábí a barví vlnu jak v klubkách, nebo česanou a v dalších formách. Bude k zakoupení řada jejích jedinečných výrobků.

Přístupová cesta je tramvají číslo 1 z Hradčanské, nebo metrem do stanice Petřiny a jednu tramvajovou stanici zpět = na Větrník.

Program bude s ohledem na dojíždějící začínat tentokrát až v 9.30:

09.30 - Zahájení a zpěv

10.00 - Dílna s vlnou s Denisou Skalickou

11.20 - Přestávka

11.30 - 1. přednáška

12.30 - Oběd

13.00 - Schůze KRUHU + ostatní pokračují s Denisou Skalickou

14.30 - Přestávka

14.45 - Tematická práce s Cornelisem Boogerdem

16.15 - Závěrečný kroužek

16.30 - Konec

 

 

 

                                                                                 Na Tři krále v lednu 2018

Vážené a milé členky KRUHU!

Na prahu roku 2018 vám chceme popřát dobrý start a odhodlání do další práce s dětmi i práce na sebevzdělávání.

Chceme vás v tomto dopise ujistit o naší podpoře a seznámit vás s nadcházejícími změnami. Jak víte, od letošního roku automaticky dostáváme název místo občanské sdružení – registrovaný spolek. Po celoročním rokování a jednání s Asociací waldorfských mateřských škol jsme došli k závěru, že přejmenujeme náš spolek na KRUH PEČUJÍCÍCH O DĚTI 0-3 S WALDORFSKOU PEDAGOGIKOU.

Se změnou názvu souvisí i změna působnosti, která zahrnuje krom mateřských center i další vychovatele pečující o malé děti, jednak doma jako rodiče ale i profesně. Vznikají skupiny malých dětí v soukromí, nebo budou přijímány dvouleté děti do mateřských škol. Cítíme odpovědnost za přiměřené zacházení s těmito malými dětmi, které mají odlišné potřeby od dětí 3-7 let. Máme zájem podchytit vznikající skupiny s malými dětmi a chystáme různé formy pomoci a vzdělání Požádáme vás, abyste ve svém okolí nabídly tuto možnost zájemcům a dali nám vědět o jejich existenci.

Také dochází k výměně pozic ve Výkonné radě KRUHU. Pozici předsedkyně se uvolila zastávat Michaela Klimková z Poupátka v Příbrami. Z této pozice odstoupila Jana Vyskočilová z Nového Strašecí. Složení Výkonné rady zůstává jinak stejné: P.Koblihová učitelka WMŠ Dusíkova, J.Švejdová sec. pedagog, H.Hajnová bývalá uč. WMŠ Turnov. Našim stálým příznivcem a poradcem zůstává i nadále pan Cornelis Boogerd z Holandska. Díky tomu vám možnost stále zvát velmi erudované přednášející ze zahraničí.

Nejbližší seminář se bude konat 10.3.2018 a i v něm nastávají určité změny. S ohledem na účast mimopražských zájemců, byl posunut začátek na 9.30. Zůstává místo v Praze ve WMŠ Dusíkova na Větrníku. Přednášet bude tentokrát sám C.Boogerd na velmi zajímavé a dosud nezpracované téma Význam tepla pro malé dítě. Pracovat budeme s vlnou s Denisou Skalickou z Příbrami. Pozvánky ještě rozešleme, podrobnosti budou i na našich stránkách www.ikruh.cz . Chystáme i další možnosti informací pomocí facebooku.

Na závěr chceme požádat o vaše podněty a požadavky, zprávu o vaší činnosti.

Připomínáme také možnost placení ročního členského příspěvku 200 Kč skrze náš účet. Bankovní spojení:  v České Republice: 2400326295/2010

Za Výkonnou radu KRUHU srdečně zdraví Michaela Klimková a Hana Hajnová

 

 

 

 

 

Srpen 2017 - Novinky ve vývoji pedagogické práce s dětmi do tří let

KRUH mateřských center v České republice (KMC) funguje už 18 let. V něm spolupracuje více mateřských center z Čech. KMC je podporuje různými způsoby podle momentálních potřeb. Organizuje každoročně několik seminářů pro vychovatele malých dětí. Ve spolupráci s nakladatelstvím Fabula se podařilo realizovat vydání několika knih o výchově malých dětí. Provozuje tuto webovou stránku s aktuálními informacemi. Radí vedoucím mateřských center.

O vše se stará Výkonná rada Kruhu, ve které v současné době pracují Hana Hajnová, Pavlína Koblihová, jana Vyskočilová, Jana Švejdová, Michaela Klimková a Cornelis Boogerd. KMC se věnuje problematice dětí od 0 do 3 let. Na výchovu dětí od 3 do 7 let se specializuje Asociace waldorfských mateřských škol v ČR (AWMŠ).

 

V roce 2017 nastal nový vývoj: Hledáme novy členy ve Vykonné radě KRUHU

 • Několik členů Výkonné rady KRUHU dalo vědět, že od ledna dalšího roku nemohou pokračovat v této činnosti. Takže pokud se nenajdou noví spolupracovníci, nemůže KMC zachovat organizační formu o.p.s. Což by mělo za následek zrušení a ztrátu možnosti dostávat finanční podporu na semináře. Proto KMC iniciovalo rozhovory o eventuální spolupráci KMC a AWMŠ. Zároveň hledá nové zájemce o práci ve Výkonné radě KRUHU. Prosíme, hlaste se na telefon 724334939 u Hany Hajnové
 • Od roku 2020 bude požadovat Ministerstvo školství přijímání dětí do mateřských škol už od 2 let. Diskutuje se o tom, co to bude znamenat pro praxi ve waldorfských mateřských školách. Zacházení s mladšími dětmi má odlišná kriteria než u dětí tříletých. Jakým způsobem by provoz ve školce odpovídal směrnicím Ministerstva a zároveň zůstala zachována výchovná východiska WMŠ. Jak propojit obě věkové kategorie a zohlednit jejich odlišné specifické potřeby. Tvořilo se pracovnou skupinkou pro tyto otázky, kontakní osoba je Helena Jiroutová 733656765
 • Vznikají pracovní skupiny, zabývající se otázkami výchovy dětí od 0 do 3 let. Navrhli jsme název FORUM 0-3, kde by se setkávaly takové skupiny, aby se vzájemně informovaly, koordinovaly a případně spolupracovaly na styčných otázkách.

 

 

Přivítání dotisku knihy :

- Průvodce péčí o malé děti 1 - 4 rok - Paulien Bom

- Eterné tělo ve vychově malých děti - Cornelis Boogerd

Knihy jsou ke koupí v knihkupectvích a v internetovém knihkupectví Fabula.

 

Přivítání nové knihy Průvodce péčí o malé děti 0 - 1 rok

Během semináře 5. 11. 2011 byla malá oslava dlouho očekáváné knihy o péči o malé děti 0 - 1 rok. Kniha bude ke koupi v knihkupectvích.