Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika

 

První waldorfská škola byla založena v roce 1919 v německém městě Stuttgart. Byla to iniciativa Emila Molta, ředitele továrny na cigarety Waldorf-Astoria, který chtěl pro děti svých zaměstnanců dobrou školu. Požádal Rudolfa Steinera, aby mu pomohl s realizací. Rudolf Steiner (1863-1925) - filozof a inženýr - vycházel z toho, že člověk je víc než jenom tělo, má i duši a individuální duchovní já. Tuto skutečnost vyzkoumal nejenom obecně filozoficky, ale velmi konkrétně. Jeho nauka o člověku zkoumá do hloubky dětský vývoj a je základem waldorfské pedagogiky.

V současné době je víc než tisíc waldorfských škol v celém světě. Mimo základní a střední školy je to i mnoho škol mateřských, školy pro speciální výchovu, zařízení pro léčebnou pedagogiku a pro péči o nejmenší děti. V Čechách po revoluci v roce 1989 vznikly waldorfské základní, střední, speciální a mateřské školy v různých městech. Také bylo otevřeno vzdělávání pro učitele waldorfských a mateřských škol. Informace o tom najdete na webových stránkách. (Viz. Odkazy)

Co waldorfská pedagogika znamená v praxi?
Nejdůležitějším východiskem této pedagogiky je zájem o dítě. Nauka o člověku pomáhá porozumět, na jaké úrovni svého vývoje se dítě právě nalézá a co od svého vychovatele zrovna potřebuje. Vždy je podstatné mít skutečný obraz o člověku. Nevidět dítě jako malého, nedokonalého dospělého. Dětství má důležitou hodnotu pro lidský vývoj. Když to nerespektujeme a chceme urychlovat dětský vývoj intelektuálním a smyslovým tlakem, pak to, co se vyvíjí v raném věku u dítěte, nedostává prostor ke zrání. A to je základ pro celý život, který se v pozdějších životních fázích jen těžko dohání.

Dejme malému dítěti prostor, aby opravdu mohlo být dítětem a zdravě dozrát. To znamená např.: lásku, jistotu, klid, jasná pravidla, rytmus i skutečné zážitky, přírodní výživu a materiály. Malé dítě je zcela závislé na vychovateli, miluje ho, a ve všem ho s radostí napodobuje. Dávat zdravý příklad je základ pro výchovu malých dětí. K tomu je také důležité vytvářet prostor, ve kterém si může dítě volně hrát a zkoumat svět. Bud' doma nebo venku v přírodě.

Víc se o waldorfské pedagogice dozvíte v literatuře, kterou doporučujeme jinde na tomto webu, nebo ve waldorfských zařízeních, na kurzech a seminářích.