O Občanském sdružení KRUH Materských center o. s. a členství v něm

O Občanském sdružení KRUH Materských center o. s. a členství v něm

Občanské sdružení KRUH mateřských center o. s.

Dne 12. 4. 2012 byla Ministerstvem Vnitra schválena registrace občanského sdružení KRUH mateřských center o.a. s IČ 22744916

Poslání

KRUH Mateřských center o. s. (dále jen KRUH) podporuje práci mateřských center v nejširším slova smyslu. Například formou poradenství, vzděláváním vedoucích center, semináři o výchově malých dětí pro veřejnost, vydáváním literatury, provozováním knihovny, vzájemnou spoluprací a setkáním mateřských center i s jinými organizacemi.

KRUH mateřských center, pracujících s waldorfskou pedagogikou, spojuje mateřská centra, která se přihlásila k aktivní spolupráci a svým podpisem potvrdila, že chtějí pracovat s waldorfskou pedagogikou. Spolupracující centra mohou veřejně oznámit své členství, např. v informačních materiálech.

Setkávání

KRUH pravidelně setkává několikrát ročně ve Waldorfské mateřské škole v Praze 6, nebo podle dohody. Z každého setkání se udělá zápis, který dostávají všichni členové.

Spolupráce

KRUH navázal na dlouholetou spolupráci s těmito organizacemi:

- Waldorfská mateřská škola Dusíkova, Praha 6 (www)
- Nadace Helias z Holandska (www), zpravodaj Helias Bulletin naleznete zde.
- Asociace waldorfských mateřských škol v České republice www.awms.cz

KRUH je otevřen veškeré spolupráci ve prospěch svého poslání.

O členství

Centra, která mají zájem o spolupráci nebo přihlášení do KRUHU, se mohou informovat ve stanovách o.s. zde a stáhnout přihlášku zde.