Zdraví a medicína

O antroposofické medicíně

Antroposofická medicína není alternativou klasické medicíny, ale jejím rozšířením. Více informací najdete v letáku zde, nebo ve stručném článku z novin IDNES zde.

V Čechách je možné postgraduální vzdělávání pro lékaře a zdravotní pracovníky na seminářích v Českém Krumlově.

Více informací naleznete tady: http://www.ipmt.net/czech/index_de.php

Péče o nemocné děti

V listopadu 2010 přednášela paní Akke Prins, zdravotní sestra z Holandska, o přírodním léčení dětí. Stručný zápis z praktických ukázek najdete v PDF zde.

Salutogeneze

Klasická medicína se věnuje hlavně nemocem a likvidaci jejich původců. „Co je zdraví?“ to je otázka, která vede ke jinému pohledu na zdraví a nemoc a hlavně na nemocného člověka. Ve svém článku píše Cornelis Boogerd o pojmu 'Salutogeneze', což znamená: původ zdraví. Článek byl publikován ve slovenském waldorfském časopise Trojruža. Je ke stažení v PDF zde.

Weleda

Cílem přípravků Weleda je podpora a obnovení zdraví člověka. V duchu svého motta „V souladu s člověkem i přírodou" Weleda usiluje o ekologicky co nejšetrnější výrobu. To se promítá do zásad hospodaření se surovinami, energií, vodou, odpady, řešením transportu atd. Weleda patří mezi jedny z prvních firem, které získaly certifikát pro ekologický management firem ISO 14001.

Sortiment Weledy obsahuje přes 100 kosmetických produktů a 1 400 druhů léčiv. Weleda klade důraz na vysokou kvalitu použitých surovin sběrem počínaje a výrobním řetězcem konče. V České republice je dostupná čistá přírodní kosmetika, šťávy, sirupy a dietetika. Valná většina přípravků Weleda je nositelem ochranné známky - Kontrolovaná přírodní kosmetika.

Nabídku firmy Weleda najdete na: www.weleda.cz

Férová nemocnice - informuje o právech pacientů

Cílem projektu Férová nemocnice je poskytovat srozumitelné a ucelené informace o právech pacientů a medicínském právu. Stránky Férové nemocnice chtějí být zvětšovacím sklem, které vám přiblíží vaše práva nebo práva vašich klientů.

Podívejte se na: www.ferovanemocnice.cz

Nadace Klíček – podpora pro vážně nemocné děti

Naše cíle:

- Zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin

- Napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných dětí

- Posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě

- Pomáhat při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská oddělení

- Vybudovat dětský hospic

- Podporovat zodpovědný a ohleduplný přístup k vlastnímu životu, k druhým lidem a okolnímu světu, inspirovat k uvažování v souvislostech

- Posilovat občanské chování, zejména ve vztahu jedinec x instituce

- Otevírat diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňovat bariéry mezi světem "zdravých" a světem "nemocných".

Nadaci Klíček najdete na: www.klicek.org/index2.html