Očkování

Rozalio – Občanské sdružení

ROZALIO je občanské sdružení rodičů, kteří mají na očkování různé názory a mají k němu různý přístup. V jednom se ale shodují, že by jeho volba měla být dobrovolná a rodiče by o očkování měli mít dostatek informací. Podívejte se na: www.rozalio.cz

Na Slovensku podobnou iniciativu najdete na: www.slobodavockovani.sk

Petice za svobodnou volbu v očkování

¨My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme, aby každý občan této země mohl učinit svobodné rozhodnutí o očkování svém a svých dětí. V tomto smyslu žádáme o změnu zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Dosud povinné očkování by nadále mělo být bezplatné a dostupné všem, avšak dobrovolné.

Neboť:

Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (Úmluva o lidských právech a biomedicíně), kterou ČR ratifikovala 1. 10. 2001, praví: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“

V České republice se vynucováním povinného očkování tato mezinárodní Úmluva soustavně porušuje.

Petice i další informace najdete na: http://petice.webnode.cz

Gardasil a selský rozum

Článek o očkovací látce proti rakovině děložního čípku - Gardasilu (česká varianta je známá jako Silgard) od PhDr. Melindy Reidinger byl z velké části přeložen a adaptován z anglického originálu od MuDr. Elissa Mendenhall "Guard Against Gardasil". Článek v PDF najdete zde.

Prasečí chřipka

I kolem prasečí chřipky je spoustu podezrelých okolností. Peticí a další informace najdete na stránce: prasecichripka.blog.cz/1101